Wie is De Ram Mill

De Ram Mill bv verzorgt dagbesteding voor mensen met een beperking en/of handicap. Dagbesteding is gericht op het bieden van zinvolle tijdsbesteding voor diegene die geen deel kunnen nemen aan regulier werk of werk op een sociale werkplaats.

De dagbesteding bij De Ram Mill bv wordt op verschillende locaties aangeboden.